КАМЕНОРЕЗАЧКА РАДЊА

Ш А Ј И Н О В И Ћ

Преко ноћи постаје славан само онај ко је данима неуморно радио.

КАКО ИЗГЛЕДА НАША РАДИОНИЦА?