КАМЕНОРЕЗАЧКА РАДЊА

Ш А Ј И Н О В И Ћ

"Преко ноћи постаје славан само онај ко је данима неуморно радио."

Х. Форд

КАКО ИЗГЛЕДА НАША РАДИОНИЦА?