КАМЕНОРЕЗАЧКА РАДЊА

Ш А Ј И Н О В И Ћ

  Велика ЦНЦ машина са серво моторима , радних димензија 140 х 150 cm :

  Пантограф:

  Ручно клесана слова:

  Месингана слова са позлатом: